Foreningen

Foreningen er stiftet den 19. marts 2016.


Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel for

alle.


Bestyrelsen:

Conny Hansen,

Formand

Enghaven 31, 4230 Skælskør

Mail: Conny.finn@mail.dk

Tlf.: 22 61 42 44


Inge Bülow Hansen

Næstformand

Mølleager 7, 4230 Skælskør

mail: Inge41@live.dk

Tlf.:23 66 44 23


Per Bunk-Bertelsen,

Kasserer

Gartnerhaven 34, 4230 Skælskør

Mail: Pbunk@stofanet.dk

Tlf.: 25 64 44 69


Inge Stegmann

Sekretær

Birkevej 1, 4230 Skælskør

Mail: sekretaer@solskinsmotion.dk

Tlf.: 40 92 53 77


Anne Marie Oschischnig

bestyrelsesmedlem

Hesselhaven 20

4230 Skælskør

Mail: Oschischnig@stofanet.dk

tlf; 28 19 17 25


Anne-Marie Kristensen

bestyrelsesmedlem

Solbakken 17

4230 Skælskør

Mail: amkri@c.dk

Tlf.: 24 83 60 15


Poul Stokholm Nielsen

Suppleant

Sorøvej 33,

4230 Skælskør

Mail: poul49de@gmail.com

Tlf.: 42 19 67 30
Forsikringsforhold:

Det er ikke muligt at tegne ulykkesforsikring på alle foreningens medlemmer.


Ledere -  instruktører og frivillige som under udførelse af deres frivillige arbejde direkte i

foreningsregi, er dækket af de forsikringer foreningen har tegnet under foreningens medlemskab

af DGI/DIF. 

( yderligere oplysninger, se under www.idraettensforsikringer.dk)

 

Henvendelse kan ske til Per Bunk-Bertelsen på

Tlf.: 25 64 44 69


Psykologisk krisehjælp:

Ring til Tryg alarm på Tlf.: 70 26 06 70 og opgiv police nr.: 653-603.328


 


FORENINGEN